UEK-SWFiS-sport

Regulamin zaliczenia dotyczący uczestnictwa w zajęciach terenowych w semestrze letnim 2021/2022r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin zaliczenia zajęć terenowych w semestrze letnim 2021/2022.


 1. W celu zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2021/2022r. student musi pomyślnie ukończyć swój udział w zajęciach terenowych na ocenę 3.0 uczestnicząc w minimum czterech zajęciach.
 2. Student uczestniczy w zajęciach zgodnie z podanymi terminami dla danej grupy. Każda grupa ma zaplanowane pięć zajęć o łącznej ilości 30 godzin dydaktycznych.
 3. Ocena końcowa jest uzależniona od formy i ilości zrealizowanych przez studenta obecności na zajęciach terenowych według poniższych kryteriów oraz osiągniętych efektów kształcenia:
  • ocena 5.0 (bdb) student uczestniczył we wszystkich pięciu zajęciach ze swoim prowadzącym lub był obecny na czterech zajęciach a jedna nieobecność jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.
  • ocena 4.0 (db) student uczestniczył w czterech zajęciach ze swoim prowadzącym a jedną nieobecność odrobił z inną grupą.
  • ocena 3.0 ( dst) student posiada jedną nieobecność nieusprawiedliwioną lub dwie i więcej zajęć które, zostały odrobione z innymi grupami.
 4. Dopuszcza się odrabianie nieobecności na innych zajęciach z Wychowania Fizycznego lecz ma to wpływ na ocenę końcową.
 5. Zajęcia odrobione w uczelnianych obiektach sportowych UEK są przeliczone w według następującego schematu:
  • jedne zajęcia w terenie ( 6 godzin dydaktycznych)  jest równe trzem zajęciom (w hali sportowej, na pływalni lub na siłowni). Zajęcia mogą być odrobione dowolnie (np. dwa razy w hali sportowej, jeden raz na pływalni) lecz ich łączna ilość godzin musi się równać 6 godzinom dydaktycznym.
 6. Zajęcia prowadzone w terenie odbywają się zgodnie z podanymi wcześniej terminami bez względu na warunki atmosferyczne. Nauczyciel w wyjątkowych przypadkach może zmienić przebieg trasy oraz czas trwania aktywności.

Podobne wpisy