UEK Kraków spacery SWFiS

Zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego SWFiS w semestrze zimowym 2021/22

Zapisy na zajęcia SWFiS 2021/22Z


SWFiS informuje że, zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne zostały podzielone na dwie części:

Część pierwsza

– zajęcia stacjonarne w formie pieszych wycieczek realizowanych wyłącznie w grupach dziekańskich. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem uczelnianym z Działu Nauczania i nie wymagają indywidualnego zapisania się na zajęcia z WF.


Część druga

zajęcia zdalne prowadzone na Platformie Moodle WF Online. Ta część zajęć wymaga zapisu przez studenta polegającego na rejestracji do kursu WF Online do dnia 29 listopada 2021r.używając odpowiedniego Kodu dostępu do kursów. Każdy student indywidualnie dokonuje rejestracji na zajęcia.


Podobne wpisy