Obostrzenia sanitarne oraz procedury związane z uruchomieniem zajęć sportowych w Uczelnianych Obiektach Sportowych UEK

COVID-19 a zajęcia sportowe na UEK SWFiS – semestr zimowy 21/22


 1. Wejście na teren Pawilonu Sportowego uczestników zajęć sportowych odbywa się wyłącznie w maseczce. Maseczkę można ściągnąć dopiero w momencie wejścia do szatni. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie założyć maseczkę i mieć ją do momentu wyjścia z Pawilonu Sportowego.
 2. Wewnątrz budynku należy utrzymywać dystans 1.5m pomiędzy sobą.
 3. Prowadzący zajęcia nauczyciel lub trener do momentu rozpoczęcia zajęć musi mieć założoną maseczkę. Zdjęcie maseczki możliwe jest bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Maseczkę należy powtórnie założyć po zakończeniu zajęć lub treningu.
 4. Przed wejściem na halę sportową uczestnicy są zobowiązani zdezynfekować dłonie w stacjach do dezynfekcji znajdujących się w holu pomiędzy szatniami na poziomie -1.
 5. Prowadzący zajęcia nauczyciel lub trener przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany sprawdzić czy zdezynfekowano sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć sportowych.
 6. Szatnia jest dostępna wyłącznie dla grupy zajęciowej z wyłączeniem możliwości korzystania z części prysznicowej. Uczestnicy zajęć w celu zmniejszenia kontaktu mogą się przebierać w szatni lub mogą pozostawiać swoje rzeczy na sektorach w hali sportowej A, B, C w których odbywa się trening.
 7. Po zakończonych zajęciach uczestnicy zajęć opuszczają halę sportową wyjściem znajdującymi się w sektorze na którym, odbywał się trening( sektor A, sektor B, sektor C). Jeżeli zajęcia lub trening odbywały się na całej hali uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze wszystkich wyjść z hali.
 8. Przebywanie w Pawilonie Dydaktyczno-Sportowym uczestników zajęć jest dozwolone 15 minut przed i 15 minut po zakończeniu zajęć
 9. Osoby nieuprawnione nie mają wstępu do magazynu.
 10. Po zakończonym treningu lub zajęciach, osoba prowadząca dezynfekuje używany sprzęt podczas treningu płynem do dezynfekcji. Dezynfekcję należy również wykonać na powierzchniach ławeczek, na których pozostawione zostały rzeczy uczestników zajęć oraz miejsca z którymi miały kontakt osoby kończące zajęcia sportowe (klamki, stojaki, koszyki na piłki).
 11. Osoby prowadzące zajęcia fitness przydzielają na stałe sprzęt niezbędny do ćwiczeń każdemu z uczestników. Sprzęt powinien zostać opisany, zaznaczony i używany wyłącznie przez jedna osobę. W przypadku zbyt małej ilości sprzętu, potrzebnego do przeprowadzenia zajęć, dezynfekcję należy wykonywać każdorazowo po zakończeniu treningu. Powierzchnie podłogi, na której odbywały się ćwiczenia w leżeniu należy zdezynfekować po każdej grupie zajęć (dotyczy salki rekreacyjnej).
 12. Po zajęciach prowadzący trening jest zobowiązany do otwarcia drzwi do sektora, na którym prowadził zajęcia, a jeżeli prowadził zajęcia na całej hali jest zobowiązany do otwarcia drzwi do wszystkich sektorów, w celu przewietrzenia hali.
 13. Osoby dbające o porządek na hali są zobowiązane do wietrzenia w miarę możliwości korytarzy prowadzących do przebieralni oraz wejść na sektory.
 14. Uczestnicy zajęć powinni korzystać tylko ze swojego napoju.
 15. Uczestnicy zajęć lub treningu powinni bezpośrednio po przebraniu się opuścić szatnie i udać się do wyjścia z Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego.
 16. Po zakończonych zajęciach lub treningu, uczestnicy zajęć oraz nauczyciele i trenerzy nie mogą jeść ani pić na terenie Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego. Nie dotyczy przebywania w pokojach SWFiS oraz BSA.
 17. Uczestnicy zajęć lub treningu, nauczyciele oraz trenerzy powinni zostać w domu, jeśli zaobserwują u siebie niepokojące objawy chorobowe, w szczególności takie jak: kichanie, kaszel, gorączka, utrata smaku i węchu, ogólne osłabienie.

Stosowanie w/w procedur jest niezbędne do bezpiecznego przeprowadzanie zajęć sportowych i obowiązuję do odwołania.

Kraków, 1 października 2021r.

Podobne wpisy