UEK SWFiS przepisanie ocen

Informacja dla studentów ubiegających się o zwolnienie z Wychowania Fizycznego

Przydatne informacje


Dotyczy studentów ubiegających się o zwolnienie z Wychowania Fizycznego

  1. Możliwość zwolnienia z Wychowania Fizycznego uzyskuje student, który:
    • przedstawi przed Komisją Lekarską długoterminowe zwolnienie lekarskie,
    • w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru zgłosi się do Sekretariatu WF (Pawilon Dydaktyczno-Sportowy, pokój nr.2 godz. 8:00 – 14:00) – pobrania wniosku.
    • Komisja Lekarska może również zaproponować realizację zajęć na Pływalni, w Siłowni lub poprzez uczestnictwo w pieszych wycieczkach.
    • Uzyska decyzje Komisji Lekarskiej o całkowitym zwolnieniu z zajęć.

Zgodnie z pkt. 11 Regulaminu zasad zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

punkt 11.

Studenci posiadający długoterminowe zwolnienie lekarskie z WF są zobowiązani do stawienia się przed Komisją Lekarską. Na Komisję Lekarską należy zabrać zwolnienie lekarskie od swojego lekarza z jego opinią i z wypełnionym wnioskiem, który można pobrać w Sekretariacie Studium WF.
o o całkowitym braku możliwości uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego o o zaproponowanej innej formie zajęć: np. zajęć na pływalni, siłowni lub wycieczkach pieszych lub zajęć rehabilitacyjnych.


Podobne wpisy