Przydatne informacje dla studentów uczestniczących w pieszych wycieczkach – semestr 2021/22Z

Piesze wycieczki z SWFiS UEK – semestr zimowy 21/22


PIESZE WYCIECZKI – FORMA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/22

  1. Wycieczki piesze w formie stacjonarnej odbywać się będą w okresie od 4 października do 28 listopada 2021r. po Krakowie bez konieczności korzystania z komunikacji miejskiej.
  2. W celu zaliczenia przedmiotu – Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2021/22 student musi pomyślnie ukończyć swój udział w wycieczkach na ocenę minimum 3.0.
  3. Student uczestniczy w wycieczkach pieszych zgodnie z harmonogramem zajęć i realizuje je w swojej grupie dziekańskiej. Każda grupa dziekańska ma zaplanowane trzy wycieczki o łącznej ilości 18 godzin dydaktycznych.
  4. W ostatnim tygodni zajęć stacjonarnych od 22 do 28 listopada w przypadku choroby studenta i braku możliwości odrobienia wycieczki, nauczyciel może zaproponować inną formę odrobienia zajęć np. konspekt, prezentacja, referat lub przeprowadzenie wycieczki indywidualnie przez studenta potwierdzonej przesłanym skanem.
  5. Wycieczki odbywają się zgodnie z harmonogramem bez względu na warunki atmosferyczne. Nauczyciel w wyjątkowych przypadkach może zmienić przebieg trasy i czas trwania wycieczki.

Podobne wpisy