UEK SWFiS przepisanie ocen

Jak przepisać ocenę z Wychowania Fizycznego z innej uczelni?

Poznaj przepis na przepisanie ocen z Wychowania FizycznegoDotyczy studentów I roku studiów stacjonarnych i jednolitych magisterskich

 1. Możliwość przepisania oceny z wychowania fizycznego uzyskuje student, który:
  1. zrealizował przedmiot we wcześniejszym terminie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie [ UEK ],
  2. zrealizował przedmiot we wcześniejszym terminie na innej uczelni, gdzie ilość godzin, efekty kształcenia pokrywają się z wymaganiami na UEK,
  3. zrealizował przedmiot we wcześniejszym terminie na innej uczelni, ale bez oceny (tylko zaliczenie przedmiotu). Wtedy uzyskuje ocenę 3.0.

Podania z prośbą o przepisanie oceny składane są do 2 tygodni po rozpoczęciu danego semestru. Podania z prośbą o przepisanie oceny składane są do 2 tygodni po rozpoczęciu danego semestru. Zasady przepisywania ocen przez studentów studiujących w poszczególnych Instytutach.

Zgodnie z pkt. 10 Regulaminu zasad zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

 • 10.
  Studenci ubiegający się o przepisanie oceny z WF zobowiązani są do:
  o a. złożenia kompletu dokumentów w Sekretariacie SWFiS lub zdalnie na adres: swfis@uek.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.
  o b. wniosek skierowany do Dyrektora Instytutu (wzór wniosku dostępny jest na stronie SWFiS).
  o c. „Kartę przebiegu studiów” potwierdzoną przez Dziekanat.

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA
 • Instytut Ekonomii – Dyrektor prof. dr hab. Krzysztof Firlej
 • Instytut Finansów – Dyrektor prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
 • Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych – Dyrektor prof. dr hab. Jacek Osiewalski
 • Instytut Prawa – Dyrektor prof. dr hab. Bogusława Gnela
Opis ścieżki
 1. Studenci tych Instytutów przygotowują podanie do Dyrektora swojego Instytutu i przynoszą go do sekretariatu SWFiS.
 2. Po zaopiniowaniu podania przez z-cę Kierownika ds. dydaktycznych SWFiS, składane jest ono bezpośrednio u Dyrektora odpowiedniego Instytutu.
 3. Informacja o decyzji jest umieszczana w systemie USOS na początku listopada i marca.
 4. Oceny wpisywane są w systemie USOS na końcu każdego semestru.

KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • Instytut Polityk Publicznych i Administracji – Dyrektor prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich – Dyrektor prof. dr hab. Aleksander Noworól
 • Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii – Dyrektor prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel
Opis ścieżki
 1. Studenci tych Instytutów przygotowują podanie do Dyrektora swojego Instytutu i przynoszą go do sekretariatu SWFiS.
 2. Po zaopiniowaniu podania przez z-cę Kierownika ds. dydaktycznych SWFiS, składane jest ono bezpośrednio u Dyrektora odpowiedniego Instytutu.
 3. Informacja o decyzji jest umieszczana w systemie USOS na początku listopada i marca.
 4. Oceny wpisywane są w systemie USOS na końcu każdego semestru.

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
 • Instytut Zarządzania – Dyrektor prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
 • Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem – Dyrektor prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka
Opis ścieżki
 1. Studenci tych Instytutów przygotowują podanie do Dyrektora swojego Instytutu i przynoszą go do sekretariatu SWFiS.
 2. Po zaopiniowaniu podania przez z-cę Kierownika ds. dydaktycznych SWFiS, składane jest ono bezpośrednio u Dyrektora odpowiedniego Instytutu.
 3. Informacja o decyzji jest umieszczana w systemie USOS na początku listopada i marca.
 4. Oceny wpisywane są w systemie USOS na końcu każdego semestru.

Wniosek do pobrania

Pobierz wniosek w wersji elektronicznej (DOC) do wypełnienia.


Podobne wpisy