Regulamin zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne w uczelnianych obiektach sportowych UEK w semestrze letnim 2021/22

Poniżej prezentujemy dla studentów, treść Regulaminu zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne obejmujący zajęcia w semestrze letnim 2021/2022. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką pozakolegialną, która zajmuję się organizacją i prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin dydaktycznych … Czytaj dalej Regulamin zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne w uczelnianych obiektach sportowych UEK w semestrze letnim 2021/22